پنجمین کنفرانس شهر هوشمند ایران فراخوان مقاله داد
12 اسفند 1402
پنجمین کنفرانس شهر هوشمند ایران فراخوان مقاله داد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مهلت پذیرش مقاله در پنجمین کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران تا ۲۰ خرداد ماه 1403 ادامه دارد. گفتنی است چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران که از 10 تا 12 تیرماه برگزار می‌شود، تلاش دارد تا فراهم‌آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان، و صاحب‌نظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد.