شورای سیاست‌گذاری

دکتر محمد حسن‌زاده

دکتر محمد حسن‌زاده

دبیر کمیته علمی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر امید رضایی‌فر

دکتر امید رضایی‌فر

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
مهندس رضا باقری اصل

مهندس رضا باقری اصل

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری
مهندس وحید حیدریان

مهندس وحید حیدریان

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مشاور مدیر کل در حوزه فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
دکتر علی مبینی دهکردی

دکتر علی مبینی دهکردی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری و مدیریت شهر دانش دانشگاه تهران
دکتر محمودرضا حقی فام

دکتر محمودرضا حقی فام

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون پژوهش و فناوری گروه مپنا
دکتر فرهاد شیرانی

دکتر فرهاد شیرانی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون اداری و مالی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر لیلا نامداریان

دکتر لیلا نامداریان

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون پژوهش و آموزش و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر محمد خوانساری

دکتر محمد خوانساری

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
دکتر امین فرجی

دکتر امین فرجی

دبیر کمیته تخصصی زندگی هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس امین قریبی

مهندس امین قریبی

دبیر کمیته تخصصی تحول هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
معاون و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
دکتر مصطفی امینی

دکتر مصطفی امینی

دبیر کمیته تخصصی اقتصاد هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مدیرعامل شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی
دکتر هاتف رسولی

دکتر هاتف رسولی

دبیر کمیته تخصصی حکمرانی هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مدیرعامل شرکت برهان
دکتر محمود سیادت موسوی

دکتر محمود سیادت موسوی

دبیر کمیته تخصصی جابه‌جایی هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مدیر کمیته حمل و نقل هوشمند ITS
دکتر رحمان شریف‌زاده

دکتر رحمان شریف‌زاده

دبیر کمیته تخصصی مردم هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
مهندس رعنا نوروزی

مهندس رعنا نوروزی

دبیر کمیته تخصصی محیط زیست هوشمند و عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس کمیته فنی متناظر شهرها و جوامع پایدار سازمان جهانی استاندارد در ایران (ISO/TC 268)
دکتر جواد حاتمی

دکتر جواد حاتمی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم ملونی

دکتر مریم ملونی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر مصطفی صفدری رنجبر

دکتر مصطفی صفدری رنجبر

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
دکتر مهدی پاکزاد بناب

دکتر مهدی پاکزاد بناب

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دکتر نصراله پاک‌نیت

دکتر نصراله پاک‌نیت

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر الهام علایی ابوذر

دکتر الهام علایی ابوذر

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس دفتر ارتباطات علمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مدیر آموزش و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر عمار جلالی‌منش

دکتر عمار جلالی‌منش

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر جواد وزیری

دکتر جواد وزیری

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
رئیس مرکز مطالعات شهرداری‌ها
دکتر ناصر پورصادق

دکتر ناصر پورصادق

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
استاد گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
مهندس یاسر توکلی

مهندس یاسر توکلی

عضو شورای سیاست‌گذاری علمی
مسئول هوشمندسازی معاونت فناروی اطلاعات و ارتباطات مرکز همکاری‌های‌ تحول و پیشرفت ریاست جمهوری