مسئله کلی شماره 1. سویه‌های سیاست‌گذارانه/ مدیریتی شهر هوشمند

 

» نقشه بازیگران شهر هوشمند و مدل کارگردانی خوب برای مشارکت هم‌افزا

» الزامات حکمرانی و ابزارهای سیاستی شهر هوشمند

» حاکمیت سایبری و شهر هوشمند

» مدل عملیاتی شهر هوشمند و فراگرد تعامل ذی‌نفعان

» مشارکت شهروندی و مدیریت دانش

» شهر هوشمند، مدیریت مبتنی بر داده و تحول دیجیتال

» شهر هوشمند و سازوکارهای هم‌آفرینی

» شهر هوشمند و مشاغل نوین

 

مسئله کلی شماره 2. سویه‌های فنی/ ابزاری شهر هوشمند

 

» شهر هوشمند و مدیریت دانش شهری

» شهر هوشمند یادگیرنده و سامانه‌های یادگیری

» علوم داده،‌ پردازش کلان داده و هوشمندسازی شهرها

» مدل‌سازی و شبیه‌سازی شهر هوشمند

» شهر هوشمند و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

» شهر هوشمند و فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیا

» متاورس و فضاهای نوین شهری

» شهر هوشمند و فناوری‌های مبتنی بر بلاک‌چین

» سامانه‌های حمل و نقل در شهر هوشمند

» عامل‌های هوشمند و آینده شهرهای هوشمند

 

 مسئله کلی شماره 3. سویه‌های اجتماعی/ فرهنگی شهر هوشمند

 

» تبارشناسی شهر هوشمند و مدل‌های مفهومی آن

» شهر هوشمند و مشارکت شهروندی

» مطالعات موردی شهر هوشمند

» شهر هوشمند و ملاحظات محیط زیستی آن

» چالش‌های حقوقی در شهر هوشمند

» شهر هوشمند و ملاحظات امنیت شهروندان

» شهر هوشمند و ساختارهای نوآوری اجتماعی

» شهر هوشمند و شهروندی نوین

» شهر هوشمند و اخلاق شهروندی

» شهر هوشمند از منظر ملاحظات فلسفی و نقادانه

» شهر هوشمند از منظر مطالعات اجتماعی

 

مسئله کلی شماره 4. سویه‌های اقتصادی/ تجاری شهر هوشمند

 

» چالش‌های اقتصادی در تحقق پروژه‌های شهر هوشمند

» شهر هوشمند و تحول دیجیتال و مجازی کسب‌وکارها

» صنایع خلاق شهر هوشمند

» بلاک‌چین و ارز دیجیتال  در شهر هوشمند

» تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین

» ارزش آفرینی در شهر هوشمند

» مدل‌های کسب و کار هوشمند

 

 مسئله کلی شماره 5. سویه‌ پزشکی و سلامت شهر هوشمند

 

» شهر هوشمند و کارکرد آن در سلامت روان شهروندان

» شهر هوشمند و پزشکی از راه دور

» شهر هوشمند و سیستم‌های خبره پزشکی

 

مسئله کلی شماره 6. سویه‌‌های هنری/ معماری شهر هوشمند

 

شهر هوشمند و طراحی شهری

شهر هوشمند و معماری

گردشگری هوشمند و گردشگری شهری 

 

در صورتی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اید، روی عضویت در سامانه کلیک کنید.