گواهی شرکت در چهارمین کنفرانس شهر هوشمند ایران صادر می‌شود
14 تیر 1402
گواهی شرکت در چهارمین کنفرانس شهر هوشمند ایران صادر می‌شود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، گواهی شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران برای شرکت‌کنندگانی که پرداخت خود را تکمیل کرده‌اند، صادر می‌شود. شرکت‌کنندگانی که در کنفرانس ثبت نام کرده‌اند، در صورت تمایل به دریافت گواهی، در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرایند پرداخت خود اقدام کنند.