عضو هیئت علمی ایرانداک در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد
11 تیر 1402
عضو هیئت علمی ایرانداک در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر رحمان شریف‌زاده، عضو هیئت علمی ایرانداک در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران، با موضوع چیستی مردم هوشمند در شهر هوشمند، روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲، سخنرانی کرد.