معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در کنفرانس شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد
11 تیر 1402
معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در کنفرانس شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر امید رضایی‌فر، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، با موضوع پشتیبانی فناورانه شهر هوشمند: رویکرد وزارت عتف، روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲، در کنفرانس شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد.