سخنرانی رییس آکادمی مدیریت دانش اتریش، در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
12 تیر 1402
سخنرانی رییس آکادمی مدیریت دانش اتریش، در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر آندریاس برندنر، رییس آکادمی مدیریت دانش اتریش، در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران با موضوع مدیریت دانش در شهر هوشمند سخنرانی کرد.