ارائه بین‌المللی برنامه‌ها و دستاوردهای شهر هوشمند در کره جنوبی
13 تیر 1402
ارائه بین‌المللی برنامه‌ها و دستاوردهای شهر هوشمند در کره جنوبی
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، برنامه‌ها و دستاوردهای شهر هوشمند در کره جنوبی توسط کاکیم دانابایف (کره جنوبی، WeGo) و شیرین علمی فلورس (کره جنوبی، SRPOST) در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران ارائه شد.