وزیر کشور از غرفه ایرانداک بازدید کرد
13 تیر 1402
وزیر کشور از غرفه ایرانداک بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور از غرفه ایرانداک در نمایشگاه شهر هوشمند ایران بازدید کرد.