کارگاه آموزشی شایستگی‌های دیجیتال در شهر هوشمند برگزار شد
12 تیر 1402
کارگاه آموزشی شایستگی‌های دیجیتال در شهر هوشمند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کارگاه آموزشی شایستگی‌های دیجیتال در شهر هوشمند، توسط دکتر داود معصومی، عضو هیات علمی دانشگاه یوله سوئد، دوشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران برگزار شد.