سخنرانی رییس موسسه جهانی انرژی‌های پایدار از وین در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
12 تیر 1402
سخنرانی رییس موسسه جهانی انرژی‌های پایدار از وین در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، گویخان ییلدریم، رییس موسسه جهانی انرژی‌های پایدار از وین در کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد.