رونمایی از نظام رتبه‌بندی رؤیت‌پذیری پارک‌های علم و فناوری کشور در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
13 تیر 1402
رونمایی از نظام رتبه‌بندی رؤیت‌پذیری پارک‌های علم و فناوری کشور در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، دکتر محمد حسن‌زاده، ریاست ایرانداک، اعلام کرد که پارک‌های علم و فناوری ایران بر پایه میزان رؤیت‌پذیری ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند و از نتایج این ارزیابی‌ها روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران رونمایی خواهد شد.

تأثیرگذاری پارک‌های علم و فناوری در زیست‌بوم علم، پژوهش، فناوری، و نوآوری همواره آسان نیست و وابسته به مسائل گوناگونی است. یکی از این مسائل، بی‌تردید، آن است که فعالیت‌ها و دستاوردهای آنها از سوی ذینفعان گوناگون (از پژوهشگران گرفته تا کارفرمایان، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران، و عامۀ مردم) دیده شوند. روشن است که امروزه یافتن یک فناور/ یک ایدۀ فناورانه یا نوآورانه/ یک واحد فناور یا نوآور/ یک محصول در میان انبوه ایده‌ها/ محصولات/ واحدهای فناور یا نوآور همانند یافتن سوزنی در انبار کاه است. به همین دلیل، کسانی یا چیزهایی به موفقیت بیشتری دست می‌یابند که آسان‌تر یافته شوند و این امر با عنوان «رؤیت‌پذیری» در ادبیات امروز مطرح شده است.

دکتر محمد حسن‌زاده افزود که علیرغم اهمیت رؤیت‌پذیری برای پارک‌های علم و فناوری، بسیاری از این پارک‌ها ـ به ویژه در ایران ـ هنوز به این موضوع توجه نشان نداده‌اند؛ که از دلایل آن می‌توان به عدم توجه سیاست‌گذاران فناوری و نوآوری کشور به این موضوع و ناآشنایی پارک‌های علم و فناوری با این مفهوم اشاره کرد. یکی از راه‌های افزایش رؤیت‌پذیری پارک‌های علم و فناوری فراهم کردن سازوکاری است که این پارک‌ها بتوانند در زمینۀ رؤیت‌پذیری با یک‌دیگر رقابت کنند. ارزیابی، مقایسه، و رتبه‌بندی چنین سازوکاری است که می‌تواند پارک‌ها را به سوی به کار بستن ابزارها و راهکارهایی برای رؤیت‌پذیری بیشتر سوق دهد.

«نظام رتبه‌بندی رؤیت‌پذیری پارک‌های علم و فناوری» با شناسایی و ارزش‌گذاری شاخص‌ها و سنجه‌های کارآمد برای ارزیابی درست، به دنبال مفهوم‌سازی، طراحی، و توسعه یک نظام رتبه‌بندی برای سنجش و مقایسه پارک‌های علم و فناوری بر پایۀ میزان رؤیت‌پذیری آنهاست. در نخستین ویرایش نظام رتبه‌بندی رؤیت‌پذیری پارک‌های علم و فناوری کشور چهار بُعد و ۳۶ سنجة کلیدی برای ارزیابی پارک‌ها در نظر گرفته شده‌اند. «هویت دیجیتال»، «فضای وب»، «شبکه‌سازی»، و «برون‌داد» این چهار بُعد کلیدی هستند که امتیاز و رتبه پارک‌های علم و فناوری کشور را روشن کرده‌اند.

به گفته دکتر محمد حسن‌زاده این برای نخستین بار است که در ایران و جهان به مفهوم رؤیت‌پذیری به این شیوه توجه شده است و چنین کوشش‌هایی می‌توانند مسیر حضور مؤسسه‌ها و شرکت‌های ایرانی را در عرصة بین‌المللی هموارتر سازند.