گفتگوی دبیر علمی کنفرانس شهر هوشمند با تلویزیون دانشگاه تهران
08 تیر 1402
گفتگوی دبیر علمی کنفرانس شهر هوشمند با تلویزیون دانشگاه تهران

دکتر حسن‌زاده، رئیس ایرانداک و دبیر کمیته علمی چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، با تلویزیون دانشگاه تهران گفتگو کرد.

تماشای گفتگو