حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در کنفرانس شهر هوشمند ایران
20 خرداد 1402
حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در کنفرانس شهر هوشمند ایران

آقای دکتر امید رضایی‌فر عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در کنفرانس شهر هوشمند ایران به سخنرانی خواهند پرداخت. معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه مسئولیت سیاست‌گذاری، پشتیبانی و هماهنگی امور مربوط به فناوری و نوآوری است. 

پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، و مراکز کارآفرینی و نوآوری ذیل این معاونت به فعالیت می‌پردازند. 

کنفرانس شهر هوشمند ایران به عنوان بخش مهمی از چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه برگزار می‌شود. این روزها همه صاحبنظران، شهر هوشمند را به عنوان کلید دستیابی به جامعه هوشمند و توسعه پایدار قلمداد می‌کنند.

انتقال تجربیات جهانی و تبادل درس آموخته‌ها می‌تواند حرکت به سوی ایجاد شهرهای هوشمند را تسهیل و تسریع کند. این کتفرانس با برنامه‌های جالب، با کیفیت با حضور اندیشمندان و دست‌اندرکاران داخلی و خارجی تلاش دارد تا فراهم‌آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان، و صاحب‌نظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد. حضور همه صاحبنظران و کسانی که حرفی برای گفتن دارند، به ارتقای اثربخشی کنفرانس کمک خواهد کرد.