کارگاه‌های‌آموزشی چهارمین کنفرانس شهر هوشمند ایران مشخص شد.
16 خرداد 1402
کارگاه‌های‌آموزشی چهارمین کنفرانس شهر هوشمند ایران مشخص شد.

#کارگاه‌های_آموزشی داخلی و بین‌المللی #کنفرانس_شهر_هوشمند_ایران با ظرفیت محدود با تدریس مدرسان داخلی و خارجی مشخص شد:
- گردشگری هوشمند: فنون و ابزارها
#نقشه_راه مدل‌سازی اطلاعات ساخت و سرنوشت #همزاد_دیجیتال در ایران
- مدیریت و برنامه‌ریزی #آموزش در شهر هوشمند
- نقشه راه بکارگیری #هوش_مصنوعی در توسعه شهر هوشمند
- متاورس و کسب و کارهای نوین#
- متاورس و کاربردهای آن در شهر هوشمند#
- کشاورزی_هوشمند: روندها و تکنیک‌ها#
- مدیریت و برنامه‌ریزی #آموزش در شهر هوشمند
- دوره عمومی شهر هوشمند
#Sustainable #Smart_City Training Course
- International #Certificate #Knowledge_Management Training Course
برای #ثبت_نام به وب سایت مراجعه کنید👇
https://smartcity.irandoc.ac.ir/performa?_action=wks