‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. معاونت پژوهش و فناوری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان  ایران

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

https://isfahan.tech/

https://isfahan.tech/

مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ریاست جمهوری

سازمان حفاظت محیط زیست ریاست جمهوری

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی